Huis huren

Ik zoek een huurwoning

Als je op zoek bent naar een huurwoning, kun je het huuraanbod op onze website of op funda.nl raadplegen of contact opnemen met een ons kantoor.

Hoe gaat het huren van een huis?

Het huren van een huis doe je in vier stappen. 

Een huurwoning zoeken

Als je op zoek bent naar een huurwoning, kun je het huuraanbod op funda.nl raadplegen of contact opnemen met ons kantoor.

Wij kunnen je helpen met het maken van de juiste keuze. Wij hebben jarenlange ervaring en   beschikken over een uitgebreid netwerk van NVM-collega’s. Zo weet je snel of er op dat moment een woning wordt aangeboden die aan jouw wensen voldoet

 

De bezichtiging

Je hebt een mogelijk geschikte huurwoning gevonden. Nu is het tijd om de woning te bezichtigen!

 

De acceptatie

Ben je overtuigd van de woning en wil je de woning graag huren? Dan zijn er nog een aantal zaken die geregeld moeten worden.

Ten eerste is het belangrijk dat de verhuurder jou accepteert als nieuwe huurder. De verhuurder wil weten of jij een goede huurder bent. Wanneer de verhuurder een NVM-makelaar heeft ingeschakeld is de kans groot dat je te maken krijgt met de NVM Woontoets.

Met de NVM Woontoets kan een NVM-makelaar (potentiële) huurders screenen voor de verhuurder. Voor jou als huurder is dit ook positief. Als jij een geschikte huurder bent, kan de NVM-makelaar dit met de NVM Woontoets aantonen.

Ben je geaccepteerd als huurder? Dan is het raadzaam om een voor- en eindinspectie van de woonruimte te (laten) verrichten. Denk hierbij ook aan de meterstanden. De oude huurder heeft namelijk de plicht om de huurwoning in dezelfde staat achter te laten als waarin jij hem als nieuwe huurder hebt verkregen.

De sleuteloverdracht

De volgende stap: het tekenen van de huurovereenkomst. Hierin zijn alle rechten en plichten voor jou als huurder opgenomen.

Tot slot ontvang je de sleutel van de woning. Tijd om jouw nieuwe woning te betrekken!

Welke kosten zijn er voor een huurder

Er zijn diverse kosten die door de makelaar bij de huurder in rekening kunnen worden gebracht, zoals inschrijfgeld, administratiekosten en verhuurkosten.

Hieronder vallen de redelijkerwijs gemaakte kosten die (tevens) gemaakt zijn in het belang van de huurder. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan hulp bij het aanvragen van een vergunning of huurtoeslag.

Sleutelgeld
Sleutelgeld is het bedrag dat door de verhuurder of door vertrekkende huurders aan de nieuwe huurder gevraagd wordt in ruil voor de sleutel.

Het vragen van sleutelgeld wordt gezien als een onredelijk beding als bedoeld in artikel 7:264 lid 1 BW (er is geen of een verwaarloosbare tegenprestatie) en is daarom niet toegestaan.

Heb je toch sleutelgeld betaald? Dan kan je deze via de rechter terugvorderen. Je moet dan wel bewijzen dat het betaald is, bijvoorbeeld met een kwitantie of via getuigen (geen familie).

Administratiekosten
Administratiekosten kunnen worden berekend aan de huurder als de kosten in redelijke verhouding staan met de tegenprestatie die door de bemiddelaar zijn verricht. Hulp bij het verkrijgen van vergunningen is hier een voorbeeld van.

Wanner hoef je geen bemiddelingskosten te betalen?

Een intermediair die een woning op funda.nl aanbiedt, bemiddelt ten aanzien van die woning altijd in opdracht van de verhuurder.

Als een intermediair zowel in opdracht van de verhuurder als de huurder werkt (tweezijdige bemiddeling), mag de makelaar geen loon in rekening brengen bij de particuliere huurder (artikel 417 en 427 van boek 7 Burgerlijk Wetboek). Deze kosten zijn voor de verhuurder.

Dat mag ook niet als daar een andere naam aan wordt gegeven dan loon zoals bemiddelings-, contract-, marketing-, verhuur-, administratie-, commissie-, advies- of makelaarskosten, courtage, sleutelgeld, inschrijfgeld, eenmalige kosten huurder enzovoort. Helaas biedt de wet geen volledige duidelijkheid over wat wel en wat niet onder het begrip 'loon' valt. Over het algemeen wordt er echter van uitgegaan dat alle kosten die bij de bemiddeling zijn gemaakt in het proces van het zoeken naar een huurwoning en het sluiten van een huurovereenkomst als loon worden beschouwd. De regel dat er geen loon in rekening gebracht mag worden bij de huurder, geldt niet als de huurder handelt met bedrijfsmatige doeleinden.

Wanneer mogen er wel bemiddelingskosten in rekening gebracht worden?

Als de intermediair uitsluitend in opdracht van de verhuurder werkt is het lastiger om aan te geven welke kosten wel en welke kosten niet aan een huurder mogen worden doorberekend.

Overeenkomstig de wet staat het een verhuurder op zich vrij om een voordeel te bedingen voor zichzelf of voor zijn intermediair. Er mag echter geen sprake zijn van het bedingen van een niet- redelijk voordeel (artikel 264 van boek 7 Burgerlijk Wetboek). Dit is het geval indien er tegenover het bedongen voordeel geen of een verwaarloosbare tegenprestatie staat voor de huurder.

Kort gezegd moet het gaan om redelijke kosten waar een tegenprestatie van de intermediair of verhuurder tegenover staat.

Wat kan ik doen als ik ten onrechte bemiddelingskosten heb betaald?

Bemiddelingskosten die als gevolg van tweezijdige bemiddeling ten onrechte zijn betaald, kunnen door een particuliere huurder worden teruggevorderd bij de bemiddelaar. Hiervoor moet het contractuele beding tot betaling van de bemiddelingskosten (de courtageafspraak) op grond van artikel 3:40 lid 2 Burgerlijk Wetboek worden vernietigd. Als de courtageafspraak is vernietigd, kan de onverschuldigd betaalde courtage worden teruggevorderd.

De NVM heeft hiervoor een concept-sommatiebrief en een conceptdagvaarding opgesteld, die je hieronder kunt downloaden.

Het vernietigen van de courtageafspraak met de bemiddelaar kan tot drie jaar (artikel 3:52 Burgerlijk Wetboek), daarna verjaart de vordering.

Wie kan ik melden dat een verhuurder of bemiddelaar in overtreding is?

Huurders kunnen zich als (woon)consument wenden tot ConsuWijzer. Bedrijven kunnen tips geven aan de ACM. Dergelijke meldingen dienen als signaal voor ACM dat (sommige) verhuurders of bemiddelaars mogelijk ten onrechte kosten in rekening brengen bij huurders. 

Wat is het voordeel van verhuren van mijn huis bij een NVM-makelaar?

Als je kiest voor een NVM-makelaar kies je voor deskundigheid, betrouwbaarheid en kwaliteit. Een NVM-makelaar is niet zomaar een makelaar. Daarnaast kan op verzoek een NVM-makelaar de potentiële huurder screenen met de NVM-Woontoets. 

Door het gebruik van de NVM Woontoets voorkomt de NVM-makelaar zoveel mogelijk dat je in zee gaat met personen die achteraf niet betalen, geld witwassen of op het randje van een faillissement naar de schuldsanering wankelen.

Ook werp je hiermee een drempel op tegen personen die met valse legitimatiebewijzen illegale bewoning of hennepteelt opstarten.

 

Gerelateerde Nieuwsberichten

Welke ontbindende voorwaarden in de koopakte zijn belangrijk voor mij?

Welke ontbindende voorwaarden in de koopakte zijn belangrijk voor mij?

De ontbindende voorwaarden in de koopakte geven jou als koper extra zekerheid. Ook kun je daarmee kosteloos van de koop afzien wanneer er niet voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden. Het is daarom verstandig om goed na te denken welke ontbindende voorwaarden voor jou belangrijk zijn. Hoe en wanneer stel je ze op?

Lees meer
De koopakte: wat staat erin en wat zijn mijn rechten als verkoper?

De koopakte: wat staat erin en wat zijn mijn rechten als verkoper?

Tijdens de onderhandelingen kom je met een koper tot een koopsom en spreek je af onder welke ontbindende voorwaarden de koop wordt gesloten. Deze afspraken leg je vast in de koopakte die jouw verkoopmakelaar opmaakt. Wat staat er verder in een koopakte en wat kun je verwachten in de periode na de onderhandelingen? Je leest het hier.

Lees meer
Voorkom woondiscriminatie bij woningverhuur

Voorkom woondiscriminatie bij woningverhuur

Iedereen verdient een eerlijke kans op een woning, maar helaas is dat nog niet vanzelfsprekend. Discriminatie komt immers ook voor op het gebied van wonen. Het mag niet zo zijn dat woningzoekenden met bijvoorbeeld een niet-Nederlands klinkende naam minder kans hebben om een huurwoning te bezichtigen. Daarom start de branche een campagne om mensen bewust te maken van hun rechten en plichten om gezamenlijk een vuist te maken tegen discriminatie.

Lees meer