Gerechtelijke deskundige

Gerechtelijke deskundige

Een gerechtelijk deskundige is een professional die gespecialiseerd is in een bepaald vakgebied en wordt ingeschakeld door de rechtbank of één van de betrokken partijen om expertise te leveren in een juridische zaak. Leen Cornelisse is onze gerechtelijk deskundige op het gebied van onroerend goed.

content gerechtelijke_deskundigecontent-01

Wat doet een gerechtelijk deskundige?

Gerechtelijk deskundigen worden vaak ingeschakeld in complexe civiele en bestuurlijke zaken waar specifieke technische, wetenschappelijke of gespecialiseerde kennis nodig is om de feiten te begrijpen en te interpreteren. Dit inschakelen kan zijn in opdracht van de Rechterlijke macht maar de deskundige kan ook als partijdeskundige voor één van de betrokken partijen optreden. De deskundige speelt een cruciale rol bij het informeren, helpen van de Rechtbank bij het nemen van weloverwogen beslissingen op basis van feitelijke informatie en expertise.

Neem contact op met Leen Cornelisse