Tijdelijke huurovereenkomsten verdwijnen: Wat Je Moet Weten

In Nederland is op 14 november 2023 een significant initiatiefwetsvoorstel aangenomen: de 'Wet vaste huurcontracten'. Deze wet, die naar verwachting op 1 juli 2024 in werking treedt, brengt aanzienlijke veranderingen met zich mee voor huurovereenkomsten. In deze blog bespreken we de belangrijkste punten van de nieuwe wet en wat dit betekent voor huurders en verhuurders.*

1. Terugkeer naar Onbepaalde Tijd Huurovereenkomsten:
De nieuwe wet maakt onbepaalde tijd huurovereenkomsten weer de norm. Tijdelijke huurovereenkomsten, zoals die van 'twee jaar of korter' voor zelfstandige woonruimte, zullen verdwijnen.

2. Overgangsrecht:
Bestaande huurovereenkomsten vallen nog onder de oude wetgeving. De nieuwe wet is van toepassing op huurovereenkomsten die na de verwachte inwerkingtreding op 1 juli 2024 worden gesloten.

3. Verruiming van Tijdelijke Verhuur op Andere Gronden:
Andere vormen van tijdelijke verhuur, zoals op basis van diplomatenclausule en doelgroepencontracten, blijven mogelijk.

4. Uitbreiding van Opzeggingsgrond 'Dringend Eigen Gebruik':
Verhuurders krijgen de mogelijkheid om de huur op te zeggen voor 'dringend eigen gebruik' in het belang van kinderen of ouders, met specifieke voorwaarden in de huurovereenkomst.

5. Extra Opzeggingsgrond voor Samenwoners:
Toevoeging van een nieuwe opzeggingsgrond voor situaties waarin een woning beschikbaar komt na samenwonen.

6. Voorwaarden voor Opzeggingsgrond Samenwoners:
Om misbruik te voorkomen, moeten verhuurders aan specifieke voorwaarden voldoen, zoals een eenmalig gebruik van deze clausule en het aangaan van een huwelijk of partnerschap binnen drie maanden na het einde van de huurtermijn.

7. Schadevergoeding bij Misbruik:
Verhuurders die achteraf blijken niet van plan te zijn de woning zelf te gebruiken of te verkopen, moeten een schadevergoeding betalen aan de huurder.

8. Tijdelijke Huurcontracten 'Twee Jaar of Korter' alleen bij Gerechtvaardigd Belang:
Tijdelijke huurcontracten blijven mogelijk als er een gerechtvaardigd belang is, bijvoorbeeld voor studenten, zorgafhankelijkheid, spoedzoekers, en wisselwoningen.

9. Uitzonderingen voor Bepaalde Doelgroepen:
Specifieke doelgroepen, zoals studenten en huurders met dringende werkzaamheden, kunnen onder bepaalde voorwaarden nog steeds tijdelijke contracten krijgen.

10. Hospitahuur:
Er is een motie ingediend om te onderzoeken hoe de mogelijkheden voor hospitaverhuur kunnen worden verruimd.

11. Evaluatiebepaling:
De wet voorziet in een evaluatiebepaling, waarbij binnen vijf jaar na inwerkingtreding een onafhankelijke evaluatie moet plaatsvinden.

Deze nieuwe wet brengt aanzienlijke veranderingen met zich mee voor de huurmarkt in Nederland. Het herstelt de norm van onbepaalde tijd huurovereenkomsten en introduceert specifieke voorwaarden voor verschillende situaties. Huurders en verhuurders doen er goed aan om op de hoogte te blijven van deze wijzigingen en eventueel juridisch advies in te winnen om aanpassingen aan hun huurovereenkomsten te overwegen.*