Mattenbiesstraat 97 AMSTERDAM

Deze woning is verkocht
oppervlakte
121 m²
kamer(s)
4
soort woning
Appartement/flat
Bouwjaar
2003
**Aangeboden door een MVA Certified Expat Broker**
Heerlijke eensgezinswoning met drie ruime slaapkamers, tuin, dakterras en een eigen parkeerplaats.
English text below
De woning is gelegen op het Grote Rieteiland. Deze populaire wijk is centraal gelegen op loopafstand van het winkelcentrum, het Diemerpark en diverse basisscholen.

Indeling:
Begane grond:
Via de voortuin kom je bij de entree. Hier vind je de hal met de meterkast en een garderobe.
Aan de voorzijde heb je een eetkeuken waarbij de moderne keuken in een hoekopstelling is geplaatst. De keuken beschikt over diverse inbouw apparatuur waaronder vaatwasser, koelkast, ceramische kookplaat met afzuigkap en de oven. De tuingerichte zitkamer is gelegen aan de achterzijde.
Via de openslaande deur kom je in de heerlijke beschutte achtertuin. De achterom brengt je naar de parkeergarage en de berging.
Eerste verdieping:
Overloop, twee ruime slaapkamers aan de voor- en achterzijde. Tweede toilet. Wasruimte met aansluitingen voor een wasmachine en droger. Ook zijn hier de technische installaties aangebracht voor het warmte terugwin ventilatiesysteem.
Tweede verdieping:
Overloop met toegang tot de derde slaapkamer. Badkamer met ligbad, douche en een wastafel.
Vanuit de overloop kom je op het ruime dakterras van ca. 15 m.
Het is hier mogelijk eenvoudig een vierde slaapkamer te creren.
Een extra plattegrond met deze optie is bijgesloten.

Vereniging van eigenaars:
Het betreft een actieve VvE bestaande uit 70 appartementen en 78 parkeerplaatsen. Er is een professionele beheerder, Munnik VvE Beheer. De jaarcijfers en VvE stukken liggen ter inzage bij de makelaar. De maandelijkse servicekosten bedragen 116.79.

Technische installaties:
De verwarming en warm water wordt aangeleverd door Stadsverwaming. Er is een energie besparend Warmte Terugwin ventilatiesysteem aangebracht. De woning heeft energielabel A. De wanden zijn gestuukt, in de gehele woning is een bamboe houtenvloer aangebracht.

Erfpacht:
De woning is gelegen op erfpacht grond van de gemeente Amsterdam. De canon is vooruitbetaald tot 15 april 2052. De eigenaar heeft tijdig een aanbieding opgevraagd om over te stappen op het eeuwigdurende erfpachtstelsel onder gunstige voorwaarden.

De voortuin is gelegen op de zonnige zuidwest zijde, hier is het zomers heerlijk genieten van de zon. De achtertuin is gelegen op de noordoost kant en heeft een beschutte ligging, heerlijk om de dag te starten en even af te koelen na een tropische zomerse dag.

In de onderbouw beschik je over een eigen parkeerplaats in de aangrenzend gelegen afgesloten parkeergarage en een eigen fietsenberging.

Kortom een heerlijk ruime en goed ingedeelde eengezinswoning voor wie op zoek is naar een huis met een tuin, rust n ruimte voor een extra werkkamer!

Omgeving:
De woning ligt op het Grote Rieteiland n van de groep Amsterdamse eilanden die samen de wijk IJburg vormen. IJburg is duidelijk in opkomst en biedt een jachthaven met vele restaurants aan het water, nieuwe trendy cafs, een filmhuis en theater, diverse activiteiten op het gebied van sporten, kunst en theater, een watersportvereniging en artistieke Amsterdamse winkeltjes. Daarnaast zijn het Diemerpark, ter grootte van het Vondelpark, op loopafstand waar men naar hartenlust kan wandelen, hardlopen, fietsen en skaten. Er bevindt zich een voetbal- en hockeyclub en het park heeft zelfs een eigen strandje met zonneweide waar gezwommen mag worden. IJburg kent nog een strand, Blijburg. Een prachtig ruim strand aan het IJsselmeer, dagelijks toegankelijk om te zwemmen, zonnen of uit te waaien. Het gezellige strandpaviljoen verzorgt naast een hapje en een drankje ook regelmatig feesten en festivals voor alle leeftijden. Ook de Diemer Vijfhoek (beheerd door Staatsbosbeheer) en Fort Diemerdam zijn op loopafstand. Ook op loopafstand zijn er voorzieningen zoals: winkelstraat Pampuslaan, met onder meer een supermarkt (Deen), groentewinkel, viswinkel, bakker, kleding- en cadeauwinkel, lifestyle- en koffiebar, schoonheidssalon, ijswinkel en een fietswinkel, meerdere basisscholen, het IJburg College voor voortgezet onderwijs (vwo, havo en vmbo), speeltuinen, velerlei kinderopvang en een medisch centrum met daarin huisartsenzorg, een apotheek en een consultatiebureau. Ook de grote jachthaven E. Peek mag vermeld worden. Door het vele omringende water en de bevaarbare grachten heeft IJburg een maritieme inslag inclusief een eigen jachthaven met daaraan gelegen diverse restaurants. IJburg is een waterrijke, rustige, nette en inspirerende omgeving, Zeer gunstig gelegen ten opzichte van meerdere scholen, vele speeltuinen, het Diemerpark, openbaar vervoer (tram 26, bus 66) en meerdere uitvalswegen (A1, A2, A9, A10). De haven, meerdere horeca, verschillende winkels en het strand van IJburg op loopafstand. Het is een prachtig alternatief voor mensen die ruim, stads en buiten willen wonen, maar eigenlijk toch het liefst verbonden willen blijven met het centrum van Amsterdam.
Kortom, een heerlijk centrale waterrijke plek om te wonen.
Bijzonderheden:
- Bouwjaar 2003;
- Centraal gelegen op het grote Rieteiland;
- Erfpacht afgekocht tot en met 15-04-2052.Tot die tijd betaalt u dus geen canon! De huidige eigenaar heeft in 2019 de aanvraag geregistreerd voor aantrekkelijk overstappen Eeuwigdurende Erfpacht;
- Goed ingedeelde eengezinswoning met een optie voor een vierde slaap- of werkkamer;
- Heerlijk voor- en achtertuin, noordoost en zuidwest ligging totaal ca. 55 m;
- Eigen parkeerplaats in afgesloten parkeergarage is inbegrepen in de vraagprijs;
- Woonoppervlak van 121,5 m is gemeten conform NEN 2580/NVM Meetinstructies, meetrapport is aanwezig;
- Dakterras: 15,1 m;
- Energielabel A;
- Stadsverwarming;
- Maandelijkse VvE bijdrage: 116,79
- Oplevering in overleg.

DISCLAIMER:
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Wij aanvaarden van onze kant echter geen enkele aansprakelijkheid voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn slechts indicatief.
De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN 2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

**Listed by a MVA Certified Expat Broker**
Lovely family house with three spacious bedrooms, garden, roof terrace and private parking.
The house is located on the Grote Rieteiland. This popular district is centrally located within walking distance of the shopping center, the Diemerpark and various primary schools.
Layout:
ground floor:
The entrance Is reachable through the front garden. Here you will find the hall with the meter cupboard and a wardrobe area.
At the frontside you have an eat-in kitchen area. A modern kitchen is placed in a corner shape.
The kitchen has various built-in appliances including dishwasher, refrigerator, ceramic hob with extractor hood and an oven. The lounche area is located at the rearside with the connection towards the garden.
Through the French door you enter the lovely sheltered garden. A corridor leads to the parking garage and the storage room.
first floor:
Landing, two spacious bedrooms at the front and rear. Second toilet. Laundry room with connections for a washing machine and dryer. The technical installations have also been installed here for the heat recovery ventilation system.
Second floor:
Landing with access to the third bedroom. Bathroom with bathtub, shower and sink.
From the landing you come to the spacious roof terrace of approx. 15 m.
It is possible to easily create a fourth bedroom here.
An additional floor plan with this option is included.

Association of owners:
This is an active VvE consisting of 70 apartments and 78 parking spaces. There is a professional administrator, Munnik VvE Beheer. The annual figures and VvE documents are available for inspection by the broker. The monthly service fee is 116.79.

Technical Installations:
The heating and hot water is supplied by Stadsverwaming. An energy-saving Heat Recovery ventilation system has been installed. The house has energy label A. The walls are plastered, a bamboo wooden floor has been installed throughout the house.

Leasehold:
The house is located on leasehold land of the municipality of Amsterdam. The canon is prepaid until April 15, 2052. The owner has requested an offer under favorable conditions to switch to the perpetual leasehold system.

The front garden is located on the sunny southwest side, in summertime the spot to enjoy the sun. The backyard is located on the northeast side and has a sheltered location. Good to start the day and cool off after a tropical summers day.

In the basement you have your own parking space in the adjacent closed parking garage and a private bicycle shed.

In short, a wonderfully spacious and well-laid out single-family house for those looking for a house with a garden, peace and space for an extra study room!

Location:
The house is located on the Grote Rieteiland one of the group of Amsterdam islands that together form the district IJburg. IJburg is clearly on the rise and offers a marina with many restaurants on the water, new trendy cafs, a film house and theatre, various activities in the field of sports, art and theatre, a water sports club and artistic Amsterdam shops. In addition, the Diemerpark, the size of the Vondelpark, is within walking distance where you can walk, run, cycle and skate to your heart's content. There is a football and hockey club and the park even has its own beach with sunbathing area where you can swim. IJburg has another beach, Blijburg. A beautiful spacious beach on the IJsselmeer, accessible daily for swimming, sunbathing or blowing out. In addition to a snack and a drink, the cozy beach pavilion also regularly hosts parties and festivals for all ages. The Diemer Pentagon (managed by Staatsbosbeheer) and Fort Diemerdam are also within walking distance. Also within walking distance there are amenities such as: shopping street Pampuslaan, including a supermarket (Dane), vegetable shop, fish shop, bakery, clothing and gift shop, lifestyle and coffee bar, beauty salon, ice cream shop and a bicycle shop, several primary schools, the IJburg College for secondary education (vwo, havo and vmbo), playgrounds, many childcare and a medical center with general practitioner care, a pharmacy and a consultation office. The large marina E. Peek can also be mentioned. Due to the many surrounding water and the navigable canals, IJburg has a maritime impact including its own marina with several restaurants attached to it. IJburg is a watery, quiet, neat and inspiring environment, very conveniently located to several schools, many playgrounds, the Diemerpark, public transport (tram 26, bus 66) and several roads (A1, A2, A9, A10). The port, several restaurants, different shops and the beach of IJburg within walking distance. It is a wonderful alternative for people who want to live spaciously, cityly and outdoors, but actually prefer to stay connected to the center of Amsterdam.
In short, a wonderful central watery place to live.

Details:
- Year of construction 2003;
- Centrally located on Grote Rieteiland;
- Leasehold bought off until 15-04-2052.Until then you do not pay a ground rent! In 2019, the current owner registered the application for attractive switching to the Perpetual Leasehold system;
- Well-laid out single-family house with an option for a fourth bedroom or study;
- Lovely front and back garden, northeast and southwest location total approx. 55 m;
- Private parking in closed parking garage is included in the asking price;
- Living area of 121.5 m is measured in accordance with NEN 2580/NVM Measurement instructions, measurement report is present;
- Roof terrace: 15.1 m;
- Energy label A;
- City heating system;
- Monthly VvE contribution: 116,79
- Delivery in consultation.

DISCLAIMER:
This information has been compiled by us with due care. For our part, however, we do not accept any liability for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are only indicative.
The Measurement Instruction is based on the NEN 2580. The Measurement Instruction is intended to apply a more unambiguous way of measuring to give an indication of the area of use. The Measurement Instruction does not completely exclude differences in measurement results, for example due to differences in interpretation, rounding or limitations when performing the measurement.
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Service kosten
€ 116,79 p/m
Status
Verkocht
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort woning
Appartement/flat
Bouwtype
Bestaande bouw
Bouwjaar
2003
Daktype
plat dak
Dakmateriaal
bitumineuze dakbedekking

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlak wonen
121 m²
Gebouwgebonden buitenruimte
15 m²
Externe bergruimte
7 m²
Bruto inhoud
414 m³

Indeling

Totaal aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
3
Aantal badkamers
1
Voorzieningen
balansventilatie, mechanische ventilatie, schuifpui, tv kabel

Energie

Energielabel
Klasse A
Isolatie
dubbel glas, muurisolatie
Soort verwarming
stadsverwarming
Warm water
stadsverwarming

Kadastrale gegevens

Gemeente
Amsterdam
Sectie
AU
Indexnummer
38
Perceel
164
Eigendomssituatie
Erfpacht
Lasten afgekocht tot
2052-04-16
 
 
Gemeente
Amsterdam
Sectie
AU
Indexnummer
113
Perceel
164
Eigendomssituatie
Erfpacht
Lasten afgekocht tot
2052-04-16

Buitenruimte

Ligging
Aan rustige weg, beschutte ligging, in woonwijk
Tuintype
achtertuin
Tuin
Normaal, noordoost, 4.88 x 6.29 m
Oppervlakte
31 m²
Bereikbaar via achterom
ja

Garage

Soort garage
garagebox, parkeerkelder, parkeerplaats
Capaciteit
1
Voorzieningen
met elektrische deur

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid
betaald parkeren, parkeervergunningen
Bekijk alle kenmerken

Kaart Mattenbiesstraat 97 AMSTERDAM

naar Mattenbiesstraat 97 AMSTERDAM
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand