Een monumentaal pand kopen

In een monumentaal huis wonen is heel bijzonder. Bij de aankoop van een monumentaal huis of pand komt veel meer kijken dan bijvoorbeeld nieuwbouw of een moderner huis. Naast dat het zeer uniek is om een monumentaal pand te bezitten, brengt het ook bepaalde verantwoordelijkheden met zich mee. Je moet je bijvoorbeeld aan bepaalde regels houden als er onderhoud gepleegd moet worden of wanneer je het huis of pand wilt restaureren.

De voordelen van een monumentaal pand
+ Het is uniek bezit met een beschermde en historische waarde en status. Je leert veel over de historie van uw woning of pand.
+ De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Monumentenwacht kunnen u adviseren en ondersteunen bij de instandhouding van uw monument.
+ Er bestaat financiële ondersteuning bij onderhoud en restauratie.
+ Er bestaat belastingvoordeel via de inkomstenbelasting voor rijksmonumenten.

De nadelen van een monumentaal pand
- Het pand dient zijn historische en unieke monumentale waarde te behouden. Dat kan erg kostbaar zijn en vraagt tijd en toewijding van de eigenaar.
- Je moet je houden aan de wet- en regelgeving wanneer je iets wilt aanpassen, verbouwen of restaureren.
- Een vergunningstraject voor een monument duurt langer dan het traject voor niet-monumentale panden.
- Een monumentaal pand vraagt om specialistische zorg en onderhoud. De kosten voor het onderhoud en de restauratie vallen hoger uit, vanwege bijvoorbeeld het gebruik van speciale materialen en technieken.

Verder dan voorgevel
Zo gaat de beschermde status van een monument doorgaans verder dan de buitenkant van het pand en valt bijvoorbeeld ook het interieur onder de bescherming.

AMEO makelaars
AMEO makelaars zijn gespecialiseerd in de aankoop, verkoop en taxatie van monumentale panden in Amsterdam. Geïnteresseerd in een monumentaal pand in Amsterdam? De makelaars van AMEO staan je graag bij en leiden je graag rond. Neem contact met ons op en we vertellen je graag meer.