Hagedoornweg 72 AMSTERDAM

Dit bedrijfsobject is verkocht
Bouwjaar
1925
VERKOOP MIDDELS VRIJWILLIGE VEILING MANDAG 16 DECEMBER 2019 VANAF 18:00 UUR IN CAFÉ-RESTAURANT DAUPHINE, PRINS BERNHARDPLEIN 175 TE AMSTERDAM.

De veiling vindt plaats ten overstaan van notaris de heer mr. J.P. van Harseler, notariskantoor Schut van Os Notariaat.
Kijk voor meer informatie op de website van het veilinghuis: www.eaogv.nl

Op een centrale locatie gelegen in Oud Amsterdam Noord, nabij de Van der Pekstraat, Mosplein en Mosveld en grootschalige transformatie van het Buiksloterhamterrein staat dit bijzondere beleggings-/ontwikkelingspand. Het geheel grotendeels in verhuurde staat opgeleverd, er is thans een woonruimte te leeg (geheel te renoveren)! Een uitstekende ontwikkelingspropositie op een sterk aan belangstelling winnend gedeelte van Amsterdam Noord. De pont is 5 minuten fietsen en vervolgens de diverse hoge scholen en universiteitslocaties. Een goede investering welke heel goed 'rond te rekenen' is. Extra bijzonder omdat het naastgelegen pand ook gelijktijdig te koop is.

Hagedoornweg 72-74:
Dit geschakeld gebouwde tussenpand bestaat uit een winkel (horeca) met uitbouw aan de achterzijde op de begane grond, plaatselijk bekend Hagedoornweg 72. De boven gelegen etages zijn plaatselijke bekend Hagedoornweg 74 A, 74 B, 74 C en 74 D en zijn allen zelfstandige woonruimte, bereikbaar vanaf de openbare weg met een eigen opgang. Hagedoornweg 72 staat bekend bij de BAG als 'bijeenkomstfunctie' en Hagedoornweg 74 A tot en met D staan bekend als 'woonfunctie'.

Er zijn vier studio-achtige woningen op de eerste en tweede verdieping. Hagedoornweg 74 A en B liggen op de eerste verdieping en Hagedoornweg 74 C en D liggen op de tweede verdieping. Hagedoornweg 74A verkeert in een leeggesloopte casco staat, Hagedoornweg 74 B is een één kamer woning met keuken en badkamer en verkeert in een eenvoudige staat. De woningen beschikken niet over buitenruimte kan wellicht (deels) gerealiseerd worden (74A).

Hagedoornweg 74C is een nette, gerenoveerde 2 kamer woning op de eerste verdieping met o.a. een zeer recente nette en strakke afwerking, eigen c.v. installatie, keuken met inbouw apparatuur, moderne goede badkamer en een goede laminaat vloer. De woning is zeer recent (2018) gehele gerenoveerd.

Hagedoornweg 74 D is ook op de eerste verdieping en tevens een nette, recent gerenoveerde 2 kamer woning met een soort gelijke nieuwe, luxe keuken en badkamer een eigen c.v. en nieuwe strakke afwerking.

Op elke verdieping is een overloop, portaal met de toegang tot de woningen. De entree en trappenhuis, overloop verkeren in een casco staat.

De woningen 74 B, 74 C en 74 D zijn verhuurd. Huurder van 74 D heeft een woning gekocht zodat de huur van 74 D opgezegd zal worden. De woning 74 A staat op 'leegstand' gemeld.

De woningen beschikken thans niet over eigen gas, water en elektra meters. De aanleg hiervan is gedeeltelijk voorbereid. De woningen hebben momenteel gezamenlijk één eigen groepenkast en één gasmeter. Deze hangt in de centrale hal/entree van de woningen, bij de trapopgang. De woning Hagedoornweg 74 C heeft een eigen c.v. installatie. De woningen Hagedoornweg 74 B en D zijn thans op één c.v. ketel geschakeld (74 D). De woning Hagedoornweg 74 A beschikt thans over geen enkele installatie. De bedrijfsruimte heeft uiteraard wel eigen gas- en elektra-installatie en deze staan op naam van huurder.

Maten / oppervlakten:
Volgens recent uitgevoerde NEN2580 metingen zijn de volgende oppervlakten bekend.

Hagedoornweg 72 86 m² V.V.O.
Hagedoornweg 74 A 38 m² woonruimte.
Hagedoornweg 74 B 22 m² woonruimte.
Hagedoornweg 74 C 29 m² woonruimte.
Hagedoornweg 74 D 28 m² woonruimte.

Kadastrale kenmerken:
Hagedoornweg 72-74 is kadastraal bekend als gemeente Amsterdam sectie K nummers 8014, 8017 en 8018 en groot 10, 42 en 47 centiare, totaal 99 m2.

Er zijn ten aanzien van het object Hagedoornweg 72-74 lasten en beperkingen bekend aangaande het gebruik (geen bancaire functie met boetebeding) en een erfdienstbaarheid tot inbouw.

Er zijn geen BP bekend op de overlegde eigendomsinformatie, er is echter een last onder dwangsom (aanschrijving) mede ten laste van het pand Hagedoornweg 72-74 bekend. De makelaar kan u hierover informeren.

Erfpacht:
Het betreft in alle gevallen percelen welke belast zijn met een voortdurend recht van erfpacht waarbij de eigendom van de grond is voorbehouden aan de gemeente Amsterdam. Van toepassing zijn de Algemene Bepalingen van de gemeente Amsterdam van 1994. De volgende jaarcanons zijn actueel.

Hagedoornweg 72-74: € 479,19 en € 731,49
De canon van perceel 8014 is begrepen in de canon van de andere percelen.

De canons lopen thans tot 1 juli 2049 en worden 5 jaarlijks geïndexeerd. De eerst volgende index is per 1-7-2024. Per 2049 vind de eerste algehele herziening plaats. Na het splitsen van de woningen en de bedrijfsruimten kan bij een eigendomsoverdracht vóór 31 december 2019 koper een aanvraag doen voor eeuwigdurende afkoop. Koper kan in ieder geval een verlengde afkoop aanvragen.

Hagedoornweg 72 staat te boek als één winkel en één woning (K perceel 8018)
Hagedoornweg 74 staat te boek als één winkel en één woning (K perceel 8017)
De canon van perceel K 8014 is begrepen in de canon van perceel 8017.

Van de woningen Hagedoornweg 74 B en 74 D is een deel van de woningen (uiterst linker deel voorzijde) gelegen boven het perceel K 8015 (Hagedoornweg 76). Het is niet bekend of deze oppervlakten van deze woningen begrepen is in de canon van perceel 8017. Verkoper van Hagedoornweg 72-74 zegt alle medewerking toe om de feitelijke situatie ten behoeve van de erfpacht in overeenstemming te brengen met de kadastrale c.q. juridische situatie. De huidige feitelijke, vergunde situatie wijkt af van hetgeen geregistreerd staat in de administratie van het Grondbedrijf Amsterdam. In plaats van twee winkel en twee woningen is er één winkel en vier woningen. Het in overeenstemming brengen van de feitelijke situatie met de juridische situatie is uiteraard mogelijk. Deze aanpassing is geheel voor rekening en risico van koper. De makelaar kan u hierover meer informatie verschaffen. De beste inschatting is dat er op basis van nieuwe WOZ beschikkingen van de woningen Hagedoornweg 74 een nieuwe canon voor twee woningen vastgesteld zal worden. Het risico ter zake de (gevolgen van ) het erfpacht komt geheel voor rekening en risico koper.

Bouwjaar:
Het pand is omstreeks 1920-1925 gebouwd.

Gebruik:
De diverse eenheden in de panden zijn als volgt in gebruik c.q. verhuurd (huurprijzen per 1 augustus 2019) :

Hagedoornweg 72 (winkelruimte conform artikel 290 B.W.) € 1.667,37
Hagedoornweg 74 A Leeg, vrij van huur
Hagedoornweg 74 B € 650,00
Hagedoornweg 74 C € 375,00
Hagedoornweg 74 D € 375,00 Woning is waarschijnlijk leeg bij kwijting
Totaal per maand: € 3.067,37
Totaal huur per jaar: € 36.808,44

De woningen 74 B,74 C en 74 D betalen elk € 125,00 per maand aan servicekosten voor elektra, internet en stoffering. Het (oudere) huurcontract van 74 B kent geen splitsing van de huurprijs.

Bestemming (publiekrechtelijk):
Conform het vigerende bestemmingsplan d.d. 10/08/2010 genaamd 'Oud Noord', is het huidige gebruik van alle objecten toegestaan. Binnen het bestemmingsplan hebben alle objecten de bestemming 'wonen', met daarnaast een nadere functieaanduiding voor de winkelruimten te weten:

Hagedoornweg 72: DH2 = Detailhandel, dienstverlening & horeca toegestaan.

Vaste lasten:
1. Hagedoornweg 72:
WOZ waarde = € 127.000,--
OZB-bedrag = € 194,97
Rioolrecht = € 149,41
Waterschapsbelasting = € 17,08

2. Hagedoornweg 74 A:
WOZ waarde = € 146.000,--
OZB-bedrag = € 55,31
Rioolrecht = € 149,41
Waterschapsbelasting = € 19,64

3. Hagedoornweg 74 B:
WOZ waarde = € 116.000,--
OZB-bedrag = € 43,95
Rioolrecht = € 149,41
Waterschapsbelasting = € 15,60

4. Hagedoornweg 74 C:.
WOZ waarde = € 149.000,--
OZB-bedrag = € 56,45
Rioolrecht = € 149,41
Waterschapsbelasting = € 20,04

5. Hagedoornweg 74 D:
WOZ waarde = € 146.000,--
OZB-bedrag = € 55,31
Rioolrecht = € 149,41
Waterschapsbelasting = € 19,64

Fundering / aanschrijvingen:
Op basis van de verzamelde gegevens, zoals archiefonderzoek en openbare registers is geen nadere informatie bekend (gemaakt) en/of aangetroffen. Er zijn verkopers geen rapportage bekend.

Er is ten laste van Hagedoornweg 72/74 een lastgeving onder dwangsom bekend d.d. 10 augustus 2018 welke betrekking heeft op het casco van het gebouw en de woningen. Deze lijst is in het bezit van de makelaar. Van de punten hierin genoemd zijn er reeds gedeeltelijk werkzaamheden uitgevoerd. De niet uitgevoerde werkzaamheden alsmede de gereed melding bij de gemeente van de lastgeving is geheel voor rekening en risico koper.

Een deel van de werkzaamheden zijn reeds uitgevoerd door verkoper. De makelaar kan u hierover verder inlichten.

Bijzonderheden:
De panden genieten een beperkte beschermde status als 'orde 3' panden.

Voor alle bij de verkoop betrokken percelen kunnen verkopers niet uitsluiten dat er delen van belendende panden, uitbouwen of stukjes grond, in gebruik zijn bij buren, eigenaars van omliggende percelen. De huidige situatie is al decennia in de huidige staat en er hebben zich, voor zover bekend en gemeld, nimmer (rechts) gedingen voorgedaan waarbij de huidige feitelijke situatie in het geding is geweest. Koper(s) vrijwaart/vrijwaren verkopers hiervoor. het is onbekend of de uitbouwen met of zonder vergunning zijn geplaatst.

Verder geldt dat de onroerende zaken worden verkocht volgens het principe 'as is, where is. Verkoper geeft geen garanties / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling en/of schriftelijk is medegedeeld.

Afspraken voor bezichtigingen uitsluitend in overleg met ons kantoor.
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Status
Verkocht
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort object
Belegging
Type
Belegging
Bouwtype
Bestaande bouw
Mogelijke functie(s)
Belegging

Oppervlakten en inhoud

Perceel
99 m²

Kadastrale gegevens

 
 
 
 
Bekijk alle kenmerken

Meer informatie

Kaart Hagedoornweg 72 AMSTERDAM

naar Hagedoornweg 72 AMSTERDAM
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand