Voor iedere onderneming spelen de fiscale aspecten van onroerend goed een grote rol. Of het nu gaat om eigendom, (ver-)huur, aankoop, verkoop, vererving of schenking. Bij onroerend goed transacties is het van groot belang de fiscale gevolgen te kennen.

AMEO geeft u duidelijke antwoorden op belangrijke vragen. Bijvoorbeeld bij de levering van onroerend goed: is er in uw geval sprake van overdrachtsbelasting, omzetbelasting of beide? Bij de verhuur van onroerend goed: geldt hiervoor btw of niet? En bij het bezit van onroerend goed: gebruikt u het als belegging of voor eigen gebruik?