Buitenhuislaan 77 LANDSMEER

Deze woning is verkocht
oppervlakte
87 m²
kamer(s)
3
soort woning
Appartement/flat
Bouwjaar
2012
Een perfect onderhouden penthouse aan de rand van Landsmeer direct naast het Twiske Natuurreservaat en toch op slechts een korte fietsafstand van de Noord Metro Terminal. Dit ruime 3 slaapkamer appartement op de bovenste verdieping van het complex 'Het Pakhuys' - gebouwd in 2012 - verkeert in uitstekende staat van onderhoud. Het appartement is ruim, netjes ingericht, goed onderhouden en zeer licht. Het zorgt voor zeer comfortabel wonen met een gevoel van privacy en luxe. U heeft een panoramisch uitzicht aan alle kanten van het huis en een terras op het zuiden met uitzicht op de Amsterdamse skyline.

Het in 'Waterlandse stijl' gebouwde complex "Het Pakhuys" is gelegen in het stadsdeel "Luijendijk zuid" van Landsmeer, op loopafstand van het centrum. Het gebouw bestaat alleen uit koopwoningen en er is een gemeenschappelijke overdekte fietsenstalling. Bij het appartement hoort een eigen parkeerplaats (met beugels voor een scooter). Het vriendelijke complex heeft een lift dus het appartement heeft het voordeel in een vriendelijke buurt te wonen en biedt een comfortabele rustige en groene omgeving. En dit alles binnen 15 minuten in de drukte en levendigheid van het centrum van Amsterdam!

Landsmeer staat bekend als een gezellige en groene woonwijk, waar alle gewenste voorzieningen op loopafstand te vinden zijn. Het centrum heeft een ruim aanbod aan winkels, scholen en sportverenigingen. Ook is er volop variatie in lokale restaurants en cafés en toch - met een kort ritje met de metro of een gezellige fietstocht langs het Noordhollandsch Kanaal - is Amsterdam nooit ver weg. De ligging van Landsmeer is 'strategisch' te noemen tussen het recreatiegebied Twiske, natuurgebied Ilperveld en Amsterdam.

Entree
De hoofdentree van het gebouw is beveiligd en voorzien van video en intercom, het is ruim en zeer licht. Na binnenkomst is er de lift of de trap naar de entree van het appartement op de 3e verdieping van het complex. Op dit niveau bevindt zich de hal/garderobe, een ruim toilet, een berging met de cv-ketel en de trap naar de woonverdieping op de 4e verdieping.

De woonverdieping kenmerkt zich door de enorme hoeveelheid daglicht die aan drie zijden het appartement binnenvalt door de unieke grote en vele ramen. De keuken met kookeiland is het middelpunt van het appartement en vormt één harmonieus geheel met de rest van de leefruimte. Er zijn 2 ruime slaapkamers, veel ingebouwde diepe en handige bergruimtes. Het heeft een plafondhoogte, mede door het 'zadeldak' van 4 meter, waardoor je nog meer gevoel van ruimte krijgt. Het op het zuiden gelegen privé terras met uitzicht richting Amsterdam ('iconisch gebouw Pontsteiger en Adam' toren zijn goed te zien) is de spreekwoordelijke 'kers op de taart' van het appartement.

Woonkamer
De woonkamer met open keuken is in de juiste proporties, ruim, anders dan anders en heeft een prachtige lichtinval door de unieke ramen aan 3 zijden. Het daglicht straalt je werkelijk tegemoet! De woonkamer is samen met de keuken L-vormig. De huidige 2e slaapkamer (momenteel in gebruik als studeerkamer) kan eenvoudig aan de woonkamer en keuken worden toegevoegd.

Niet alleen de living, maar het gehele appartement is voorzien van een massief eikenhouten vloer en zorgt voor een warme sfeer. In combinatie met de strakke wanden en gestucte wandkast/closet biedt dit een fijne basis voor ieders interieur. Het 4m hoge plafond, in combinatie met de vele verlichting, geeft een ruimtelijk gevoel door de gehele woning. Praktisch zijn de knieschotten en inbouwkasten tegen het dak/muur voor extra praktische bergruimte. Ondanks de vele ramen in de wanden en het plafond is het appartement zeer privé.

Open keuken
De keuken is goed doordacht. Hij bestaat in feite uit twee tegenover elkaar liggende componenten. Het kookeiland zorgt voor verbinding met de woonkamer en biedt daarnaast veel bergruimte en is voorzien van een ingebouwde vaatwasser, magnetron en een waterkraan van Grohe. Daar tegenover staat het super SMEG fornuis met een vierpits gasfornuis en oven. De afzuigkap is netjes weggewerkt in een koof waar ook de spotjes voor extra verlichting in de keuken zijn gemonteerd. Direct naast de keuken is een aparte bergruimte voor een koelkast, wasmachine, droger en eventuele voorraad. Deze ruimte kan desgewenst worden afgesloten met een deur.

Slaapkamers
Het appartement heeft twee slaapkamers. De grootste daarvan heeft een bijzondere raamindeling van maar liefst 6 Velux dakramen met Velux verduisteringsgordijnen. De tweede slaapkamer is perfect als studeerkamer maar ook als kinderslaapkamer. Tenslotte is deze kamer ook heel goed bij de woonkamer te betrekken.

Badkamer
Direct naast de ouderslaapkamer vindt u de badkamer. Deze complete badkamer biedt een badkamermeubel met 2 wastafels, een heerlijke Grohe regendouche en 2e zwevend toilet in de woning. De ruimte is geheel betegeld en uiteraard voorzien van comfortabele vloerverwarming.

Comfort
Het appartement heeft een eigen centraal verwarmingssysteem en radiatoren in alle kamers met de pijpen mooi weggewerkt in de vloer. Alle ramen hebben dubbele beglazing en het appartement is volledig geïsoleerd. Het is zeer comfortabel, efficiënt met lage gebruikskosten. Het typische hoge 'zadeldak' zorgt ervoor dat op zeer warme dagen het appartement niet plakkerig en te warm is. Dit type dak is zeer bijzonder, individueel en efficiënt.

Terras
Als je vanuit de woonkamer het terras op stapt heb je een vrij uitzicht op de groeiende skyline van Amsterdam Noord en verder en het groen van Het Twiske. Het is een serieus terras met genoeg ruimte voor een grote eettafel of loungeset van waaruit u de zon fantastisch kunt zien opkomen en ondergaan. Het is een plek om ultiem te genieten waar nu al beschut van de eerste zonnestralen kan worden genoten, je de omgeving groen ziet kleuren tijdens de warme zwoele zomeravond en een lekker verkoelend briesje op deze hoogte met open armen wordt ontvangen.

Parkeren & fietsenstalling
Het appartement beschikt over een eigen parkeerplaats op het (openbare) binnenterrein schuin tegenover het complex. De eigen parkeerplaats is voorzien van een grondanker om ook een scooter of brommer achter een auto te parkeren en vast te zetten. Fietsen worden geplaatst in een grote gemeenschappelijke fietsenberging (2 fietsen per appartement).

Toegankelijkheid
Het Pakhuys is zeer goed bereikbaar en gunstig gelegen in Landsmeer. Geen files in de ochtend en avond om Landsmeer in en uit te komen, het is goed bereikbaar met de auto en er is openbaar vervoer op loopafstand. De ringweg A10 (afslag 17) is vanuit de wijk zeer snel en gemakkelijk te bereiken.

Via het openbaar vervoer met de nieuwe Noord/Zuid metrolijn bent u binnen 15/20 minuten in het centrum van Amsterdam, Purmerend of Zaandam. Pak de fiets en fiets naar een van de pontjes die je achter het Centraal Station weer aan wal brengt.

Het Pakhuys
Het Pakhuys is een modern wooncomplex gebouwd in 2010-2012 en bestaat uit verschillende typen woningen, waarvan vele met eigen parkeerplaats. Op de eerste verdieping bevindt zich de gemeenschappelijke fietsenberging, de entree van het gebouw, het trappenhuis en de lift. Het complex is gelegen 'vrijhouden, dus geen erfpachtkwesties! Het is een stoer, opvallend en door de afwerking sierlijk gebouw. Onlangs in november 2018 zijn alle kozijnen van het gebouw opnieuw geschilderd als onderdeel van het onderhoudsplan. De V.v.E. is professioneel en heeft meer dan voldoende dekking van reservegelden. De servicekosten bedragen € 168,58 per maand. De eigenaren vormen een fijne groep eigenaren en zijn lid van een goed georganiseerde, ondersteunende en gestructureerde V.v.E. (Vereniging van Eigenaren van woningen).


English version:

A perfectly maintained penthouse on the outskirts of Landsmeer right next to the Twiske Natural Reserve yet only a short bike ride to the Noord Metro Terminal. This spacious 3 bedroom apartment on the top floor of the complex 'Het Pakhuys' - built in 2012 - is in excellent condition. The apartment is spacious, neatly appointed, well kept and very bright. It allows for a very comfortable living with a feeling of privacy and luxury. You have a panoramic view on all sides of the house and a terrace facing south overlooking that Amsterdam skyline.

The 'Waterland style' built complex "The Pakhuys" is located in the district "Luijendijk south" of Landsmeer, walking distance of the main town centre. The building consists only of owner-occupied houses and there is a communal covered bicycle storage. With the apartment comes a private parking lot (with brackets for a scooter). The friendly complex has an elevator so the apartment has the advantage of living in a friendly neighborhood and offers a comfortable quiet and green environment. And this all within 15 minutes in the bustle and liveliness of downtown Amsterdam!

Landsmeer is known as a pleasant and green residential, where all desired amenities are within walking distance. The town center has a wide range of stores, schools and sports clubs. There is also plenty of variety in local restaurants and cafes yet - with a short metro ride or a pleasant cycle along the Noordhollandsch Kanaal - Amsterdam is never far away. Landsmeer location can be called 'strategic' between the recreational area Twiske, nature Ilperveld and Amsterdam.

Entrance
The main entrance of the building is secured and equipped with video and intercom, it is spacious and very light. After entering there is the elevator or the stairs to the entrance of the apartment on the 3rd floor of the complex. At this level there is the hall/wardrobe, a spacious toilet, a storage room with the central heating boiler and the stairs to the residential floor on the 4th floor.

The residential floor is characterized by the huge amount of daylight that enters the apartment on three sides through the unique large and many windows. The kitchen with a cooking island is the centre of the apartment and is one harmonic unity with the rest of the living space. There are 2 spacious bedrooms, many built-in deep and handy storage spaces. It has a ceiling height, partly due to the 'gable roof' of 4meter, giving you even more sense of space. The south-facing private terrace looking towards Amsterdam ('iconic building Pontsteiger and Adam' tower can easily be seen) is the proverbial "icing on the cake" of the apartment.

Living room
The living room with an open kitchen is in the right proportions, spacious, different from others and has a beautiful light through the unique windows from 3 sides. The daylight really shines on you! The living, together with the kitchen are L-shaped. The current 2nd bedroom (currently used as a study) can easily be added to the living and kitchen.

Not only the living, but the entire apartment has a solid oak floor and provides a warm atmosphere. In combination with the sleek walls and plastered wall cupboard/closet, it provides a fine basis for everyone's interior. The 4m high ceiling, in combination with the many lights, gives a spacious feeling throughout the house. Practical are the knee walls and built-in cupboards against the roof/wall for extra practical storage space. Despite the many windows in the walls and ceiling, the apartment is very private.

Open kitchen
The kitchen is well thought. It consists in fact of two components opposite each other. The kitchen island provides connection to the living room and also provides ample storage space and is equipped with a built-in dishwasher, microwave and a water faucet from Grohe. Opposite is the super SMEG stove with a four-burner stove and oven. The hood is neatly concealed in a cove where the spotlights for extra lighting in the kitchen are mounted. Directly besides the kitchen is a separate storage room for a refrigerator, washing machine, dryer and any stock. This space can be closed with a door if desired.

Bedrooms
The apartment has two bedrooms. The largest of these has a special window arrangement of up to 6 Velux skylights with Velux blackout curtains. The second bedroom is perfect as a study but also as a children's bedroom. Finally, this room is also very easy to add to the living room.

Bathroom
Right next to the master bedroom you will find the bathroom. This complete bathroom offers a bathroom cabinet with 2 sinks, a wonderful Grohe rain shower and 2nd floating toilet in the house. The room is fully tiled and of course equipped with comfortable floor heating.

Comfort
The apartment has a private central heating system and radiators in all rooms with the pipes nicely put away in the floor. All windows contain double glazing and the apartment is fully insulated. It is very comfortable, efficient with low running costs. The typical high 'saddleback roof' makes sure that on very warm days the apartment isn't sticky and too warm. This type of roof is very particular, individual and efficient.

Terrace
When you step onto the terrace from the living room you have an unobstructed view of the growing skyline of Amsterdam North and beyond and the greenery of Het Twiske. It is a serious terrace with enough space for a large dining table or lounge set from where you can see the sun come up and go down fantastically. It is a place to enjoy the ultimate where even now the first sun rays can be enjoyed in a sheltered way, you see the surroundings turn green during the warm, sultry summer evening and a nice cooling breeze at this height is welcomed with open arms.

Parking & bicycle storage
The apartment has a private parking space in the (public) courtyard diagonally opposite the complex. The private parking is equipped with a ground anchor to also park and secure a scooter or moped behind a car. Bicycles are placed in a large communal bike shed (2 bikes per apartment).

Accessibility
The Pakhuys is very accessible and conveniently located in Landsmeer. No traffic jams in the morning and evening to come in and out of Landsmeer, it is easily accessible by car and there is public transport within walking distance. The A10 ring road (exit 17) is very quick and easy to reach from the district.

Via public transport with the new North/South metro line you are within 15/20 minutes in the center of Amsterdam, Purmerend or Zaandam. Take the bike and cycle to one of the ferries that brings you back to shore behind Central Station.

The Pakhuys
Het Pakhuys is a modern housing complex built in 2010-2012 and consists of various types of housing, many with private parking. On the first floor is the communal bicycle storage, the entrance to the building, stairwell and elevator. The complex is located 'free hold, so no long term lease issues! It is a sturdy, striking and by the finishing graceful building. Recently in November 2018 all window frames of the building were repainted as part of the maintenance plan. The V.v.E. is professional and has more than sufficient coverage of reserve funds. The service costs are € 168.58 per month. The owners form a fine group of owners
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Status
Verkocht
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort woning
Appartement/flat
Bouwtype
Bestaande bouw
Bouwjaar
2012
Daktype
zadeldak
Dakmateriaal
pannen

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlak wonen
87 m²
Gebouwgebonden buitenruimte
12 m²
Bruto inhoud
327 m³

Indeling

Totaal aantal kamers
3
Aantal slaapkamers
2
Aantal badkamers
1
Voorzieningen
dakraam, lift, mechanische ventilatie

Energie

Energielabel
Klasse A
Isolatie
volledig geïsoleerd
Soort verwarming
c.v.-ketel
Warm water
c.v.-ketel
Bouwjaar ketel
2012
Eigendom ketel
eigendom

Kadastrale gegevens

Gemeente
Landsmeer
Sectie
A
Indexnummer
A20
Perceel
4593
Eigendomssituatie
Volle eigendom
 
 
Gemeente
Landsmeer
Sectie
A
Perceel
5007
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging
Aan rustige weg, in woonwijk, landelijk gelegen, open ligging, vrij uitzicht
Tuintype
zonneterras
Tuin
Fraai aangelegd, zuid, 3.24 x 3.70 m
Oppervlakte
12 m²
Bereikbaar via achterom
nee

Garage

Soort garage
parkeerplaats

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid
op afgesloten terrein, op eigen terrein, openbaar parkeren
Bekijk alle kenmerken

Kaart Buitenhuislaan 77 LANDSMEER

naar Buitenhuislaan 77 LANDSMEER
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand