Barentszstraat 128 AMSTERDAM

Dit bedrijfsobject is verkocht
Bouwjaar
1915
Wij maken u er op attent dat onderstaande tekst betrekking heeft op een appartementsrecht welke privaatrechtelijk een bedrijfsruimte is. Op grond van het bestemmingsplan (publiekrechtelijk) mag er gewoond worden. Op basis van een overgangsrecht is er een passend bedrijfsmatig gebruik wellicht mogelijk.

Deze studio van circa 45m˛ heeft een solide schil en is van binnen modern en strak en heeft een buitenruimte grenzend aan een binnentuin. Het grote etalage raam geeft aan dat er vanuit historisch perspectief al bedrijfsactiviteiten hebben plaats gevonden. De vrije ligging aan het brede deel van de Barentszstraat zorgt voor een prettige en groene werkomgeving.

Het appartement (tot op heden als ontwerpbureau in gebruik) heeft een eigen entree en bestaat uit een open ruimte georiënteerd naar de straatzijde. Strakke afwerking met lichte wanden (voorzet) met inbouwverlichting en een grijze gietvloer. In de achtergevel is een groot kozijn met een openslaande deur en vaste ramen naar de privé tuin. Verder is er een keurig zakelijk toilet en een gesorteerde meterkast.

Er is een uitbouw aan de rechter achterkant van het gebouw waarin de pantry is geplaatst en de individuele c.v. ketel hangt. Ook deze ruimte is identiek afgewerkt wat betreft de vloer en wanden. Er hangen voldoende radiatoren in de ruimte en de leidingen zijn grotendeels weggewerkt achter het verlaagde en gestuukte plafond.

De achterplaats is circa 20m˛ groot en grenst aan een grote binnentuin welke toehoort aan de nabij gelegen V.v.E.'s. De tuin is thans een groot zonneterras (z.g.a. noord gericht) en grenst voor een deel aan de uitbouw van het buurpand. De achtergevel is in licht sierpleiserwerk afgewerkt en doet vriendelijk en verzorgd aan.

De voorzijde van deze bedrijfsruimte heeft een geweldig groot raam, uitkijkend over het plein waar vaak een tafel en stoelen op het openbare terras staan en periodiek de wereldproblemen worden besproken (en soms opgelost!)

De 'Zeehelden' buurt is een bijzondere wijk met overwegend kleinere etage woningen, geen doorgaand verkeer en lommerrijk gelegen grenzend aan het (water van) Realeneiland, Prinseneiland en het IJ. Een rustige, centrale omgeving, leunend op de Spaarndammerbuurt of Haarlemmerdijk en -straat voor winkel en verzorgingsgebied. Eenvoudig aan te rijden vanaf de A-10 en de nieuwe tunnel naar de stad toe, op loop- en fietsafstand van het Centraal Station. Het is oprecht een fijne plek om te wonen en/of werken.

Er is sprake van een voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond welke eigendom is van de gemeente Amsterdam. De bestemming van de grond is 'bedrijfsruimte'. De canon is voor het huidige tijdvak vooruitbetaald tot 1 februari 2056. Ook binnen de V.v.E. dient de ruimte gebruikt te worden als bedrijfsruimte.

De V.v.E. bestaat uit 3 woningen en de onderhavige bedrijfsruimte en functioneert naar behoren. De servicekosten bedragen € 100,-- per maand.

De grond is eigendom van de gemeente Amsterdam. De canon is voor de lopende periode tot en met 31 januari 2056 als bedrijfsruimte vooruitbetaald. Van toepassing zijn de Algemene Bepalingen van 2000 van de gemeente Amsterdam.

Op grond van het geldende bestemmingsplan 'Spaarndammers en Zeehelden' (d.d. 23-4-2013) is de enkelvoudige bestemming thans 'wonen'. Op basis van het overgangsrecht kan wellicht een passend bedrijfsmatig gebruik gecontinueerd worden. De makelaar kan u desgewenst een nadere toelichting geven op deze situatie.

Verkoper verkoopt en levert een 'bedrijfsruimte'.

Please note that the text below refers to an apartment right which, according to private law, is a business property. Based on the zoning plan (public law) it is allowed to live there. On the basis of a transitional law, there is an appropriate business use may be possible.

This studio of approximately 45m˛ has a solid shell and is modern and sleek inside and has an outdoor area adjacent to a courtyard garden. The large window indicates that from a historical perspective business activities have already taken place. The free location on the wide part of the Barentszstraat provides a pleasant and green working environment.

The apartment (currently used as a design office) has its own entrance and consists of an open space oriented to the street. Tight finish with light walls (front) with recessed lighting and a gray cast floor. In the rear facade is a large frame with a sliding door and fixed windows to the private garden. There is also a neat business toilet and a sorted meter cupboard.

There is an extension to the right rear of the building where the pantry is located and the individual central heating boiler hangs. This space is also identically finished in terms of floor and walls. There are enough radiators in the room and the pipes are largely concealed behind the suspended and plastered ceiling.

The backyard is approximately 20m ˛ and is adjacent to a large courtyard which belongs to the nearby properties. The garden is now a large sun terrace (a.s.a. north facing) and partly adjacent to the extension of the neighboring building. The rear facade is in light stucco work finished and is friendly and cared for.

The front of this business space has a great big window, overlooking the square where often a table and chairs on the public terrace and periodically the world's problems are discussed (and sometimes solved!)

The 'Zeehelden' neighbourhood is a special area with predominantly smaller apartments, no through traffic and leafy surroundings adjacent to the (water of) Realeneiland, Prinseneiland and the IJ. A quiet, central area, leaning on the Spaarndammerbuurt or Haarlemmerdijk and -straat for stores and services. Easy to drive from the A-10 and the new tunnel to the city, within walking and cycling distance of Central Station. It is sincerely a fine place to live and / or work.

There is a permanent right of lease of a parcel of land owned by the municipality of Amsterdam. The destination of the land is 'business space'. The canon is for the current period prepaid until February 1, 2056. Also within the V.V.E. the space should be used as business space.

The property consists of 3 homes and the present business space and functions properly. The service costs are € 100, - per month.

The land is owned by the municipality of Amsterdam. The ground rent has been paid in advance for the current period up to and including January 31, 2056. Applicable are the General Provisions of 2000 of the municipality of Amsterdam.

Based on the current zoning plan 'Spaarndammers and Zeehelden' (dated 23-4-2013) the single destination is currently 'residential'. Based on the transitional law, it may be possible to continue an appropriate business use. The broker can give you a further explanation of this situation if desired.

Seller sells and delivers a 'business space'.
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Status
Verkocht
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort object
kantoorruimte
Type
Kantoorruimte
Bouwtype
Bestaande bouw
Mogelijke functie(s)
Kantoorruimte

Oppervlakten en inhoud

Opp kantoorruimte
45 m²

Indeling

Aantal verdiepingen
1

Kadastrale gegevens

Gemeente
Amsterdam
Sectie
M
Indexnummer
A5
Perceel
7070
Eigendomssituatie
eigendom belast met erfpacht
Bekijk alle kenmerken

Kaart Barentszstraat 128 AMSTERDAM

naar Barentszstraat 128 AMSTERDAM
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand