Vorige | Volgende

Kolfschotenstraat 134 AMSTERDAM

Bewaar object
Deze woning is verkocht

Omschrijving

STARTERS OPGELET

Omschrijving woning
Zoekt u een appartement dat u geheel volgens eigen smaak kan verbouwen dan hebben wij het perfecte huis voor u.
Het betreft hier een 2 kamer appartement van circa 46 m² met zonnig balkon gelegen op de derde verdieping die casco zal worden geleverd. Zowel de badkamer als keuken dient u zelf te plaatsen. De huidige indeling is dat de woonkamer met de slaapkamer gescheiden wordt middels een schuifwand. Hier zou u bijv. ook een muur in kunnen plaatsen.
Vanuit de slaapkamer en hal kunt u de badkamer bereiken. De woonkamer geeft toegang tot het balkon gelegen op het zuiden. In de woonkamer bevindt zich tevens nog een ruime inbouwkast.

Ligging en omgeving
Het appartement ligt zeer centraal gelegen in het groene Amsterdam zuidoost. Door de centrale ligging bent u met de auto heel snel op de uitvalswegen rondom Amsterdam richting Utrecht, Schiphol en het kantoren- en winkelgebied rondom de Arena. Er is voldoende openbaar vervoer in de omgeving zoals bus, metro en NS station.
De recreatiegebieden Gaasperplas en Bijlmersportpark, het winkelcentrum Amsterdamse Poort evenals diverse scholen liggen in de nabijheid van de woning. Ook voor de dagelijkse boodschappen liggen er diverse kleine winkelcentra in de nabijheid van de woning.

Kadastrale gegevens
Gemeente: Weesperkarspel
Sectie: L
Nummer: 8684 A-207

Indeling woning
Beveiligd centraal entree, centraal trappenhuis, entree woning, hal, badkamer, woonkamer met openkeuken, inbouwkast, slaapkamer, balkonen berging op de beganegrond.

Eigendomsituatie
Het betreft hier een appartement gelegen op grond eigendom van de Gemeente Amsterdam. Algemene Bepalingen Erfpacht 2000 zijn van toepassing.
De erfpacht canon is afgekocht tot en met 15 maart 2035.

Oppervlakte en Inhoud
Oppervlakte 46 m²
Inhoud 133 m³

Onderhoud
Het betreft hier een voormalige huurwoning die casco zal worden opgeleverd.

Vereniging van Eigenaren
Het appartement maakt onderdeel uit van de Vereniging van Eigenaars "Groot Groesbeek" te Amsterdam". De maandelijkse bijdragen voor dit appartement zijn € 77,36

Ligging balkon
Het balkon ligt op het zuiden.

Technische gegevens / bijzonderheden
Elektra 4 groepen

Verwarming Middels cv ketel
Isolatie Dubbelglas

- De volgende clausules zullen worden opgenomen in de koop- en leveringsakte.

1. Koper is ermee bekend dat de onroerende zaak is gebouwd omstreeks 1984 met de toen gebruikelijke materialen. Koper is bekend met de dienovereenkomstige staat van de onroerende zaak, in het bijzonder wat betreft de leidingen, de technische installaties en de eventuele aanwezigheid van asbest, zie de rapportage.
2. Verkoper attendeert koper uitdrukkelijk op het feit dat hij het verkochte zelf nooit feitelijk heeft gebruikt en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen cq. gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf wel feitelijk had gebruikt. Bij de vaststelling van de vraagprijs en koopsom is hiermee rekening gehouden. In dit kader komen partijen uitdrukkelijk overeen dat dergelijke eigenschappen cq. gebreken voor risico en rekening van koper komen."
3. Zelfbewoningsclausule.

Onderstaande Antispeculatiebeding zal worden opgenomen in de koopakte.

1. Koper is jegens Verkoper verplicht het Verkochte zelf te bewonen casu quo te laten bewonen door zijn meerderjarige kind(eren) en/of zijn ouders én het Verkochte niet te vervreemden gedurende een termijn van drie jaar na de Leveringsdatum van het Verkochte, zulks om ongewenste speculatie te voorkomen.
2. Koper kan van deze verplichting ontheffing krijgen van Verkoper indien zich binnen deze termijn van drie jaar omstandigheden voordoen, welke ten tijde van de juridische levering redelijkerwijze niet te voorzien waren en ten gevolge van welke omstandigheden redelijkerwijze niet van hem verlangd kan worden dat hij het Verkochte blijft gebruiken of doen gebruiken zoals vermeld.
Als redenen van deze ontheffing kunnen onder meer gelden:
a. overlijden van Koper of zijn/haar echtgeno(o)t(e) casu quo partner;
b. echtscheiding of verbreking van een duurzaam samenlevingsverband of overlijden van een inwonend gezinslid;
c. ingrijpende wijziging in het gezinsinkomen ten gevolge van arbeidsongeschiktheid, ziekte of werkeloosheid;
d. noodzakelijke wijzigingen van werk/woning of werk/woonklimaat op medische of sociale gronden;
e. indien Koper het vrije beheer over zijn vermogen verliest.
3. Een verzoek tot ontheffing zoals onder 2 bedoeld dient schriftelijk met opgave van de omstandigheden hiervoor bedoeld bij Verkoper te worden ingediend. Mail: verkoopbestaand@ymere.nl
4. Bij overtreding of niet nakoming van de verplichting onder 1 is Koper in verzuim en is Koper een door het enkele feit der niet-nakoming onmiddellijk opeisbare boete groot vijftigduizend euro (€ 50.000,00) verschuldigd ten behoeve van Verkoper, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Het onderhavige anti-speculatiebeding heeft geen werking in geval van executoriale verkoop ex artikel 268 boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.

Aanvullende verkoopcondities:

Notariskeuze:
De koopakte zal worden opgemaakt volgens het model van de Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie, Ring Amsterdam op het kantoor van makelaarsgroep AMEO, vestiging Diemen.
Aangezien het verkochte deel uitmaakt van een "uitpondproject" (verkoop van huurwoningen) heeft verkoper (in het belang van een gestroomlijnde afwikkeling) reeds een notaris aangewezen. De leveringsakte zal bij Notariskantoor Lubbers en Dijk te Amsterdam behandeld en getekend gaan worden.

Uitbrengen van biedingen:
of Ten behoeve van de voortgang van de verkoop en afbakening van verantwoordelijkheden, geven wij hierbij graag melding van de verkoopcondities in geval een aspirant-koper geen gebruik wenst te maken van deskundige aankoopbegeleiding in de vorm van een beëdigd of gecertificeerd makelaar;
Indien bij het aangaan van de onderhandelingen hiertoe door de aspirant-koper wordt gekozen, dient deze
 Aan verkopend makelaar naar genoegen aan te tonen dat het onderliggend voorstel voldoende financieel is gewaarborgd. Dit kan worden aangetoond door bijvoorbeeld contact met, of afgifte van, een uitgebracht advies door een daartoe deskundig en erkend financiële instelling of adviseur. In verband hiermee wijzen wij u graag op de mogelijkheid om via ons kantoor een (vrijblijvend) hypotheekadvies te verkrijgen.
 Biedingen worden slechts behandeld indien deze schriftelijk (per post, fax en/of e-mail) aan de verkopend makelaar zijn bevestigd, vergezeld van een geldig legitimatiebewijs.
 Een bieding gedaan per e-mail is pas rechtsgeldig wanneer de ontvangst van de e-mail telefonisch door Makelaarsgroep AMEO is bevestigd aan de afzender.
 De verkoper en diens makelaar zal aan aspirant-koper al hetgeen meedelen dat ter kennis van koper behoort te worden gebracht, met dien verstande dat inlichtingen over feiten welke aan koper bekend zijn of uit eigen onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van koper verlangd mag worden, door verkoper en/of diens makelaar niet behoeven te worden verstrekt. Aspirant-koper aanvaardt diens onderzoeksplicht als zodanig. De aspirant-koper dient zelf de voor de koop gangbare informatiebronnen te raadplegen.
 Biedingen blijven van kracht tot het moment waarop de verkoper (en/of diens makelaar) antwoord met een acceptatie, het uitbrengen van een ander voorstel door afwijzing van het door aspirant-koper uitgebrachte voorstel.

Energielabel:
 Sinds 1 januari 2008 behoort bij de verkoop van een onroerende zaak een Energielabel geleverd te worden. Bij het tekenen van de koopakte zal er een kopie worden overhandigd. Het origineel wordt bij de levering van de woning overhandigd aan koper.

Totstandkoming overeenkomst:
De tussen koper en verkoper te sluiten koopovereenkomst komt uitsluitend tot stand als beide partijen een schriftelijke koopakte hebben ondertekend.
Deze overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat beide partijen deze akte ondertekenen.
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Status
Verkocht
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort woning
Appartement
Bouwtype
Bestaande bouw
Bouwjaar
1980
Daktype
plat dak
Dakmateriaal
bitumineuze dakbedekking

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlak wonen
46 m²
Gebouwgebonden buitenruimte
2 m²
Externe bergruimte
3 m²
Bruto inhoud
133 m³

Indeling

Totaal aantal kamers
2
Aantal slaapkamers
1
Voorzieningen
tv kabel

Energie

Energielabel
Klasse B
Isolatie
dubbel glas
Soort verwarming
c.v.-ketel
Warm water
c.v.-ketel
Eigendom ketel
eigendom

Kadastrale gegevens

Gemeente
Weesperkarspel
Sectie
L
Indexnummer
207
Perceel
8684
Eigendomssituatie
Erfpacht
Lasten afgekocht tot
do 15/3/2035
Ligging
In woonwijk

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid
openbaar parkeren
Bekijk alle kenmerken
Uw makelaar voor dit object is:

Naam: Marjan Wuthrich
Tel: 06-54388205
Email: marjan@ameo.nl

Alle foto's

Kaart Kolfschotenstraat 134 AMSTERDAM

naar Kolfschotenstraat 134 AMSTERDAM
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand

Deel dit object

Vragen? Bel ons dan gerust op 020-6001600 of stuur een . Contact opnemen