Vorige | Volgende

Hagedoornweg 68 - 74 Amsterdam, Van der Pekbuurt

Richtprijs € 1.600.000 k.k.

Bewaar object

Omschrijving

UNIEKE BELEGGINGS-/ONTWIKKELINGSCOMBINATIE VAN TWEE NAAST ELKAAR GELEGEN PANDEN WELKE BESTAAN UIT TWEE WINKELRUIMTEN EN (MINIMAAL) 5 WONINGEN. GEDEELTELIJK VERHUURD EN GEDEELTELIJK LEEG OP TE LEVEREN.

Omschrijving objecten :
Wij bieden in verkoop aan, van twee verschillende opdrachtgevers, twee aansluitend naast elkaar gelegen bijzondere woon-/winkelpanden. Het zijn twee objecten met veel mogelijkheden tot ontwikkeling en belegging waarbij er desgewenst individueel met verkopers afspraken gemaakt kunnen worden. Omdat de panden veel gemeenschappelijke eigenschappen hebben kunnen wij ons goed voorstellen dat een gezamenlijke aankoop voor veel partijen interessant kan zijn.

De panden zijn gelegen aan het begin van de Hagedoornweg, nabij de van der Pekstraat met de gelijknamige markt, het Mosveld met de A & H, Febo en andere gevestigde namen en het Mosplein aan de andere kant van de Johan van Hasseltweg. Het is een centrale locatie in oud Amsterdam Noord met veel passantenverkeer, van en naar de buurt en ook nieuwe hotspots richting het IJ, Buiksloterham en de ontwikkeling van de nieuwe entree aan de Klaprozenweg. Het is een locatie met ontwikkelingspotentie en zeer centraal. Er is veel gerenoveerd en verkocht (m.n. Mosplein en omgeving) en er wordt thans ontzettend veel gebouwd en ontwikkeld richting Distelweg, Klaprozenweg, Buiksloterham.

Globale omschrijving:
• Object 1:
Hagedoornweg 68-70:
Dit betreft een breed woon-/winkelhuis bestaande uit een winkel met uitbouw aan de achterzijde op de begane grond, plaatselijk bekend Hagedoornweg 68, en een intern bereikbare bovenwoning op de 1e en 2e verdieping plaatselijk bekend Hagedoornweg 70. De bovenwoning kan geheel ontwikkeld worden tot in ieder geval één woning maar meerdere behoort wellicht tot de mogelijkheden.

Hagedoornweg 68 staat geregistreerd bij de BAG als een 'woonfunctie, winkelfunctie' en Hagedoornweg 70 als een 'winkelfunctie, woonfunctie'.

De winkelruimte is breed (front 757 cm) en daardoor veel etalageruimte. Direct er achter over de gehele breedte is ene uitbouw waardoor de totale oppervlakte ruim 115 m2 bedraagt.

De bovenwoning op de 1e en 2e verdieping is circa 126 m2 groot en verkeert in geheel casco staat.

Het geheel wordt bij levering leeg en ontruimd opgeleverd.

• Object 2:
Hagedoornweg 72-74:
Dit pand bestaat uit een winkel (horeca) met uitbouw aan de achterzijde op de begane grond, plaatselijk bekend Hagedoornweg 72. De boven gelegen etages zijn plaatselijke bekend Hagedoornweg 74A, 74B, 74C en 74D en zijn allen zelfstandige woonruimte, bereikbaar vanaf de openbare weg met een eigen opgang. Hagedoornweg 72 staat bekend bij de BAG als 'bijeenkomstfunctie' en Hagedoornweg 74 A tot en met D staan bekend als 'woonfunctie'.

De horecaruimte op de begane grond bestaat uit een verkoopruimte met open keuken, achter gelegen spoelkeuken en een separate toiletgroep. Het geheel is verhuurd als 'Steakhouse pizzeria Noord' in gebruik.

Er zijn vier studio woningen op de 1e en 2e verdieping. Hagedoornweg 74 A en B liggen op de eerste verdieping en Hagedoornweg 74 C en D liggen op de tweede verdieping. Hagedoornweg 74A verkeert in leeg gesloopte casco staat, Hagedoornweg 74B is een één kamer woning met keuken en badkamer en verkeert in een zeer eenvoudige staat. De woningen beschikken niet over buitenruimte kan wellicht (deels) gerealiseerd worden.

Hagedoornweg 74C is een nette, gerenoveerde 2 kamer woning met o.a. een zeer recente nette en strakke afwerking, eigen c.v. installatie, keuken met inbouw apparatuur, moderne goede badkamer en een goede laminaat vloer. De woning is zeer recent (2018) gehele gerenoveerd.

Hagedoornweg 74 D is ook een nette, recent gerenoveerde 2 kamer woning met een soort gelijke nieuwe, luxe keuken en badkamer een eigen c.v. en nieuwe strakke afwerking.

Voor de beeldvorming; Hagedoornweg 74A en 74C zijn boven elkaar gelegen (rechts) en Hagedoornweg 74B en 74D zijn boven elkaar gelegen (links).

Maten / oppervlakten :
Volgens recent uitgevoerde NEN2580 metingen zijn de volgende oppervlakten bekend.

Hagedoornweg 68 115 m² V.V.O.
Hagedoornweg 70 126 m².

Hagedoornweg 72 86 m² V.V.O.
Hagedoornweg 74 A 38 m².
Hagedoornweg 74 B 22 m².
Hagedoornweg 74 C 29 m².
Hagedoornweg 74 D 28 m²

Kadastrale kenmerken :
Hagedoornweg 68-70 is kadastraal bekend als gemeente Amsterdam, sectie K nummer 6810 groot 1 are 28 centiare (128m²).

Hagedoornweg 72-74 is kadastraal bekend als gemeente Amsterdam sectie K nummers 8014, 8017 en 8018 en groot 10, 42 en 47 centiare, totaal 99 m2.

Er zijn geen BP bekend op de overlegde eigendomsinformatie, er is echter een last onder dwangsom (aanschrijving) mede ten laste van het pand Hagedoornweg 72-74.

Erfpacht :
Het betreft in beide gevallen percelen welke belast zijn met een voortdurend recht van erfpacht waarbij de eigendom van de grond is voorbehouden aan de gemeente Amsterdam. Van toepassing zijn de Algemene Bepalingen van de gemeente Amsterdam van 1994. De volgende jaarcanons zijn actueel.

Hagedoornweg 68-70: € 1.590,71
Hagedoornweg 72-74: € 479,19 en € 731,49

De canons lopen thans tot 1 juli 2049 en worden 5 jaarlijks geïndexeerd. De eerst volgende index is per 1-7-2024. Per 2049 vind de eerste algehele herziening plaats. Na het splitsen van de woningen en de bedrijfsruimten kan bij een eigendomsoverdracht vóór 31 december 2019 koper een aanvraag doen voor eeuwigdurende afkoop. Koper kan in ieder geval een verlengde afkoop aanvragen.

Hagedoornweg 68/70 staat te boek als woon-/winkelhuis met magazijn.
Hagedoornweg 72 staat te boek als één winkel en één woning (K perceel 8018)
Hagedoornweg 74 staat te boek als één winkel en één woning (K perceel 8017)
De canon van perceel K 8014 is begrepen in de canon van perceel 8017.

Bouwjaar :
De panden (hoofdopbouw) zijn omstreeks 1920-1925 gebouwd.

Gebruik :
De diverse eenheden in de panden zijn als volgt in gebruik c.q. verhuurd (huurprijzen per 1 augustus 2019) :

Hagedoornweg 68 (winkelruimte conform artikel 290 B.W.) Eigen gebruik
Hagedoornweg 70 (woning) Leegstand
Hagedoornweg 72 (winkelruimte conform artikel 290 B.W.) € 1.667,37
Hagedoornweg 74 A Leeg, vrij van huur
Hagedoornweg 74 B € 650,00
Hagedoornweg 74 C € 375,00
Hagedoornweg 74 D € 375,00
Totaal per maand: € 3.067,37
Totaal huur per jaar: € 36.808,44

De woningen 74 B,74 C en 74 D betalen elk € 125,00 per maand aan servicekosten voor elektra, internet en stoffering. Het (oudere) huurcontract van 74 B kent geen splitsing van de huurprijs.

Het schriftelijke huurcontract voor de Hagedoornweg 72 is ingegaan op 1 januari 2018 voor een termijn van 5 + 5 jaar en dient gebruikt te worden als 'steakhouse, pizzeria'. De inrichting en afwerking is voor rekening en risico huurder aangebracht.

Alle huurcontracten zijn in bezit bij de makelaar.

De woningen Hagedoornweg, 70 en Hagedoornweg 74 A worden bij overdracht leeg en ontruimd en vrij van huur.

Bestemming (publiekrechtelijk):
Conform het vigerende bestemmingsplan d.d. 10/08/2010 genaamd 'Oud Noord', is het huidige gebruik van alle objecten toegestaan. Binnen het bestemmingsplan hebben alle objecten de bestemming 'wonen', met daarnaast een nadere functieaanduiding voor de winkelruimten te weten:

Hagedoornweg 68: DH1 = Detailhandel & dienstverlening toegestaan.
Hagedoornweg 72: DH2 = Detailhandel, dienstverlening & horeca toegestaan.

Lastenspecificatie:
Ter zake de onroerende zaken zijn de volgende lasten bekend:

Fundering / aanschrijvingen:
Op basis van de verzamelde gegevens, zoals archiefonderzoek en openbare registers is geen nadere informatie bekend (gemaakt) en/of aangetroffen. Er zijn verkopers geen rapportage bekend.

Er is ten laste van Hagedoornweg 72/74 een lastgeving onder dwangsom bekend d.d. 10 augustus 2018 welke betrekking heeft op het casco van het gebouw en de woningen. Deze lijst is in het bezit van de makelaar. Van de punten hierin genoemd zijn er reeds gedeeltelijk werkzaamheden uitgevoerd. De niet uitgevoerde werkzaamheden alsmede de gereed melding bij de gemeente van de lastgeving is geheel voor rekening en risico koper.

Oplevering:
De oplevering van de panden kan wat verkopers betreft separaat gebeuren. Er spelen verschillende belangen en verkopers kunnen eventueel apart rekening houden met de wensen van koper(s). Verkoper van Hagedoornweg 72-74 streeft naar een oplevering vóór 31 december 2019. Verkoper Hagedoornweg 68-70 streeft naar een overdracht per januari (of later) 2020.

Bijzonderheden:
De panden genieten een beperkte beschermde status als 'orde 3' panden.

Verder geldt dat de onroerende zaken worden verkocht volgens het principe 'as is, where is, in verband waarmee de huidige bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand van de verkochte onroerende zaken in alle opzichten door koper worden aanvaard. De in een te ondertekenen koopakte verleende garanties, gegeven verklaringen, opgenomen voorwaarden bedingen en de van toepassing verklaarde Algemene Bepalingen dienen in die context gelezen te worden casu quo uitgelegd. Verkopers geeft kopers(s) uitsluitend de garantie dat aan koper(s) een eigendom geleverd zal worden vrij van hypotheken en beslagen. Deze clausule geldt zowel bij een individuele verkoop per pand als bij een combinatie verkoop van beide panden.

Een exoneratieclausule, asbestclausule en ouderdomsclausule zullen een onderdeel zijn van de koopovereenkomst.

bezichtigingen uitsluitend in overleg met ons kantoor.
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Status
Beschikbaar
Conditie Service kosten
per vierkante meter per jaar
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort object
Belegging
Type
Beleggingspand
Bouwtype
Bestaande bouw
Mogelijke functie(s)
Belegging

Oppervlakten en inhoud

Perceel
227 m²

Kadastrale gegevens

Gemeente
Amsterdam
Sectie
K
Perceel
6810
Oppervlakte
128 m²
Eigendomssituatie
Erfpacht
 
 
Gemeente
Amsterdam
Sectie
K
Perceel
8017
Oppervlakte
42 m²
Eigendomssituatie
Erfpacht
 
 
Gemeente
Amsterdam
Sectie
K
Perceel
8018
Oppervlakte
47 m²
Eigendomssituatie
Erfpacht
Lasten afgekocht tot
do 1/7/2049
 
 
Gemeente
Amsterdam
Sectie
K
Perceel
8014
Oppervlakte
10 m²
Eigendomssituatie
Erfpacht
Bekijk alle kenmerken
Uw makelaar voor dit object is:

Naam: Frederique Appel
Tel: 020-2420120
Email: frederique@ameo.nl

Alle foto's

Kaart Hagedoornweg 68 - 74 Amsterdam, Van der Pekbuurt

naar Hagedoornweg 68 - 74 Amsterdam, Van der Pekbuurt
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand

Deel dit object

Vragen? Bel ons dan gerust op 020-6001600 of stuur een . Contact opnemen